Versterking van LGBTQIA+ rechten

De situatie van LGBTQIA+ personen (lesbisch, gay, biseksueel, transgender, queer, intersekse, aseksueel…) is overal in de wereld zorgwekkend.  België speelt een voorbeeldrol dankzij onze wetgeving. Echter wijzen meerdere discriminerende incidenten of gewelddaden die soms tot moord leiden erop dat LGBTQIA+fobie nog steeds sterk woekert in ons land. 

De bescherming van de grondrechten van intersekse en transgender personen moet versterkt worden. Ik zal hieraan werken tijdens deze legislatuur. 

Tegelijkertijd is het hoog tijd om aan de slag te gaan om de mentaliteit te veranderen teneinde discriminatie en geweld die het leven van LGBTQIA+ personen verpesten uit te roeien. De mogelijkheid om openlijk de hand van een partner te kunnen vasthouden of om over genderidentiteit en seksuele voorkeuren te kunnen spreken op de werkvloer, vormt nog steeds een moeilijkheid voor LGBTQIA+ personen. 

HetFundamental Rights Agency van de Europese Unie toonde in een recente studie aan dat het gedrag van politici en andere publieke figuren een grote invloed heeft op de kwaliteit van het leven van LGBTQIA+ personen.  In deze wens ik een voorbeeld uit te dragen.

Internationale dag van de rechten van de vrouw: programma maart

Internationale dag van de rechten van de vrouw: programma maart

Al meer dan 100 jaar is 8 maart een dag die in het teken staat van vrouwen. Duizenden mensen over de hele wereld komen hun huis uit om vrouwen te eren en hun rechten en gendergelijkheid op te eisen. Ondanks de vele vorderingen op het gebied van gelijkheid is de strijd...

België verbiedt conversiepraktijken voor LGBTQIA+ mensen

België verbiedt conversiepraktijken voor LGBTQIA+ mensen

In 1990 werd homoseksualiteit geschrapt van de WHO-lijst van geestesziekten. Transidentiteit wordt pas in 2019 verwijderd. Aangezien het hier niet om pathologieën gaat , moeten ze ook niet worden behandeld om ze te wijzigen of te genezen. In 2012 verklaarde de WHO...

Voor een LGBTQIA+ friendly België

Voor een LGBTQIA+ friendly België

Proejctoproep over LGBTQIA+ kwesties: de grootste ooit gelanceerd door de federale regering De Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz, lanceert "Voor een LGBTQIA+ friendly België", een oproep voor projecten ter bestrijding...

Evaluatierapport van de anti-discriminatiewetten

Evaluatierapport van de anti-discriminatiewetten

Het evaluatieverslag over de antidiscriminatiewetgeving ligt vandaag op de tafel van de Regering en het Parlement. Dit werk van verscheidene jaren werd verricht door een commissie van deskundigen, bestaande uit vertegenwoordigers van de academische wereld, de...