Proejctoproep over LGBTQIA+ kwesties: de grootste ooit gelanceerd door de federale regering

De Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz, lanceert “Voor een LGBTQIA+ friendly België”, een oproep voor projecten ter bestrijding van discriminatie van LGBTQIA+ personen voor een totaalbedrag van 450 000 euro. Nooit eerder heeft de federale regering een dergelijk bedrag geïnvesteerd in de ondersteuning van het LGBTQIA+ maatschappelijk middenveld. 

 

Deze oproep tot het indienen van projecten maakt deel uit van het engagement van de Staatssecretaris om het maatschappelijk middenveld dat actief is in de strijd tegen discriminatie van LGBTQIA+ personen te ondersteunen, zoals uiteengezet in het Federaal Actieplan 2021-2024 “Voor een LGBTQIA+ friendly België“, dat op 13 mei door de federale regering werd aangenomen.

 

 De prioritaire thema’s zijn de volgende:

  • Een inclusieve en niet-discriminerende arbeidswereld
  • Inclusieve en gespecialiseerde gezondheidszorg
  • Een veilige omgeving in de privé-sfeer en in de openbare ruimte (ook online)

 

Projecten kunnen betrekking hebben op een of meer letters van het acroniem LGBTQIA+ (lesbisch, homo, biseksueel, transgender (inclusief niet-binair), queer, interseksueel, aseksueel). Elke groep heeft zijn eigen specifieke kenmerken en realiteiten.

 

Ondanks ons bijzonder progressieve Belgische wetgevingsarsenaal inzake deze kwesties, dat ik nog steeds tracht te verbeteren, wordt het LGBTQIA+ publiek nog steeds geconfronteerd met veel specifieke discriminaties en moeilijkheden. Sinds het begin van mijn mandaat heb ik het uitzonderlijke werk gesteund van verenigingen die strijden voor LGBTQIA+-rechten. In België hebben wij het geluk te beschikken over een zeer dynamisch netwerk van verenigingen waaraan wij veel te danken hebben op het gebied van de bevordering van rechten, sociale rechtvaardigheid en burgeremancipatie. Dit werk wordt eindelijk op federaal niveau erkend. Met deze oproep tot het indienen van projecten wil ik de organisaties versterken van de belangrijkste betrokkenen die zich elke dag inzetten voor meer gelijkheid en inclusiviteit. Voor een gezonde gendergelijke  democratie , hebben wij zowel een pro-actief beleid als een gesteund en onafhankelijk maatschappelijk middenveld nodig.”

 

Verdere informatie

  • Elk project kan  worden gefinancierd voor en bedrag tussen 15.000 en 75.000 euro en moet vóór 21 september 2022 middernacht bij de FOD Gelijke Kansen worden ingediend
  • Op 29 augustus 2022 zal een informatievergadering worden georganiseerd voor verenigingen die daaraan wensen deel te nemen
  • De projecten kunnen een looptijd hebben van maximaal 12 maanden vanaf 1 januari 2023

Meer informatie op de website van equal.belgium