14 februari 2023 – Valentijnsdag

Op deze Valentijnsdag, zodat het feest van de geliefden voor iedereen mooi is, herinner ik u eraan dat toestemming een noodzakelijke voorwaarde is voor het verzenden van beelden van seksuele aard. Iedereen is natuurlijk vrij om de beelden die hij of zij wil naar zijn of haar partner te sturen, als hij of zij de seksuele meerderjarigheid heeft bereikt, maar het versturen van dick pics zonder voorafgaande toestemming, zoals te vaak het geval is, zal in het nieuwe wetboek van strafrecht worden beschouwd als belaging,” legt Sarah Schlitz uit.

Vorige week maakte de staatssecretaris de verontrustende resultaten bekend van een onderzoek dat zij liet uitvoeren naar het versturen en in bezit hebben van seksuele afbeeldingen onder 15- tot 25-jarigen: 37% van de jongeren heeft wel eens een dick pic ontvangen. Dit percentage is aanzienlijk hoger bij meisjes. Meer dan de helft van hen, 51%, zei al een “dick pic” te hebben ontvangen (tegenover 23% van de jongens). 62% van hen had geen toestemming gegeven.

Met de digitalisering van de samenleving is het logisch dat sommige verleidingsspelletjes zich online ontwikkelen. In principe is daar niks mis mee. Het probleem is dat dit aanleiding kan geven tot nieuwe vormen van wantoestanden en vrouwonvriendelijk geweld. Dergelijk misbruik moet dan ook wettelijk beteugeld worden.

In Vlaanderen heeft het verhaal van Lotte Vanwezemael zijn sporen nagelaten. Deze gerenommeerde seksuologe is een vaste waarde in het medialandschap in het noorden van het land. Ze heeft herhaaldelijk getuigd dat ze zonder haar toestemming talloze dick pics kreeg toegezonden. Ze diende vorig jaar klachten in tegen een vijftigtal mannen. Deze klachten werden allemaal geseponeerd omdat het huidige strafrecht niet aangepast is aan deze recente vorm van seksueel geweld.

Deze situatie zal spoedig veranderen. Voortaan krijgen “offline” belaging en cyberstalking dezelfde juridische interpretatie en wordt online belaging in het strafwetboek samengevoegd met de strafbaarstelling van “offline” belaging, aangezien deze twee verschijnselen elkaar vaak versterken. Dit delict bestaat in het opzettelijk verstoren van de rust van een persoon, ook al is dit eenmalig of het resultaat van een enkele handeling, waarbij de belager wist of had moeten weten dat hij door dit gedrag de rust van de betrokkene ernstig zou verstoren. Wanneer bijvoorbeeld een “raid” van mensen één en hetzelfde slachtoffer stalkt, kan elk van hen schuldig worden bevonden, zelfs met één enkel verzonden bericht.

Het versturen van ongewenste dick pics foto’s valt dus onder deze definitie en wordt een strafbaar feit.

Tot slot wil de staatssecretaris erop wijzen dat revenge porn al strafbaar is. Zij bestaan in de verspreiding van naakt- of seksueel getinte beelden zonder toestemming van de persoon die op deze beelden voorkomt. Het is niet van belang of de afgebeelde persoon toestemming heeft gegeven om de beelden te maken of dat hij ze zelf heeft gemaakt (deep fakes). Hoewel de term wraakporno het meest wordt gebruikt om deze realiteit te beschrijven, gaat het niet altijd om “wraak” van de kant van de dader, vooral omdat dit zou impliceren dat het slachtoffer de verspreiding van intieme beelden die haar afbeelden op de een of andere manier heeft “verdiend”. De Amerikaanse youtuber QTCinderella was onlangs slachtoffer van deepfake porn [1].

Sarah Schlitz : Online seksueel geweld wordt nog onvoldoende begrepen en serieus genomen. Daders hebben vaak de neiging om het slachtoffer de schuld te geven. Vrouwelijke slachtoffers wordt verteld dat ze niet meer online moeten gaan. Maar sociale netwerken en internet zijn ook openbare plaatsen, waar je informatie kunt krijgen, een baan kunt vinden, kunt netwerken, je vrienden kunt volgen, enzovoort. Er is geen reden om 50% van de bevolking uit te sluiten vanwege de onveiligheid van dit deel van de openbare ruimte.


[1] https://www.7sur7.be/tech/voila-ce-que-ca-fait-de-se-voir-nue-sans-son-consentement-une-streameuse-victime-d