Strijd tegen racisme

De politieke strijd tegen racisme is broodnodig. Dat hebben we kunnen vaststellen tijdens de Black Lives Matter-beweging die zowel internationaal als nationaal de dodelijke gevolgen van racistisch geweld aan het licht hebben gebracht.

Het racisme houdt al eeuwen aan in onze maatschappij en werd met name gebruikt om de onderworpenheid en de uitbuiting van mensen te rechtvaardigen door slavernij en kolonisatie.  Het kan ook een verwerping zijn van een bepaalde cultuur of religie, gericht op bijvoorbeeld Joden, Roma groepen of moslims. Het gewicht van de geschiedenis bepaalt nog sterk het hedendaags racisme, op meerdere maatschappelijke domeinen en op een structurele manier. 

In 2020 heeft UNIA 956 dossiers geopend op grond van “raciale” criteria.  Als we deze cijfers vergelijken met het gemiddelde van vorig jaar stellen we een toename van 20,8% vast.  Een groot deel van het racisme dat door Unia geteld werd komt vanuit sociale media, maar racistische incidenten escaleert soms tot fysiek geweld. 

We zijn de vaststellingsfase lang gepasseerd. Wij moeten nu concreet samen handelen om deze opvattingen uit de wereld te krijgen, zowel op individueel als institutioneel niveau. 

De strijd tegen racisme maakt deel uit van mijn beleidsprioriteiten . 

Ik heb me geëngageerd om het Nationaal Actie Plan tegen racisme (NAPAR) aan te nemen, zoals door België 20 jaar geleden tijdens de Wereldconferentie tegen racisme en vreemdelingenhaat in Durban werd beloofd. 

Gezien mijn beleid inclusiviteit veronderstelt is het soms noodzakelijk om acties te ontwikkelen die bestemd zijn  voor sommige doelgroepen die slachtoffer zijn van specifieke racismevormen, d‧w‧z. antisemitisme, islamofobie, afrofobie, Romafobie, asiafobie en vreemdelingenhaat. 

Tevens wens ik mijn beleid te richten op ondersteuning van het maatschappelijk middenveld dat dit gevecht al jarenlang leidt.

Evaluatierapport van de anti-discriminatiewetten

Evaluatierapport van de anti-discriminatiewetten

Het evaluatieverslag over de antidiscriminatiewetgeving ligt vandaag op de tafel van de Regering en het Parlement. Dit werk van verscheidene jaren werd verricht door een commissie van deskundigen, bestaande uit vertegenwoordigers van de academische wereld, de...

“Act Against Racism” : projectoproep tegen racisme

“Act Against Racism” : projectoproep tegen racisme

"Act Against Racism", een oproep tot het indienen van projecten tegen racisme ter waarde van 500.000 euro.  Nooit eerder is op federaal niveau een dergelijk bedrag uitgetrokken voor steun aan projecten van het maatschappelijk middenveld.  De oproepis onderverdeeld in...

Niet enkel veroordelen, ook handelen

Niet enkel veroordelen, ook handelen

Sarah Schlitz, federaal staatssecretaris voor gelijke kansen reageert op de racistische uitlatingen tijdens de match Anderlecht-Brugge: “Vincent Kompany is een rolmodel en een idool voor velen. De racistische uitlatingen zijn een absoluut dieptepunt voor de...

Projectoproep “Act against racism”

Projectoproep “Act against racism”

De politieke urgentie om actie te nemen tegen racisme, bleek eens te meer uit de wereldwijde en ook nationale protesten van de “Black Lives Matter”-beweging. Racisme verdeelt onze Belgische samenleving, waarin het op verschillende manieren geworteld is. Zo krijgen...