Act Against Racism“, een oproep tot het indienen van projecten tegen racisme ter waarde van 500.000 euro

Nooit eerder is op federaal niveau een dergelijk bedrag uitgetrokken voor steun aan projecten van het maatschappelijk middenveld. 

De oproepis onderverdeeld in 7 thema’s: 

 

  1. Deconstructie van racistische vooroordelen/stereotypen
  2. Ontwikkeling van opleidingsprogramma’s voor overheidsambtenaren
  3. Verbetering van de representativiteit van “diversiteiten” in de Belgische samenleving.
  4. Structureel racisme
  5. Specifieke vormen van racisme: antisemitisme, afrofobie/negrofobie, islamofobie, Romafobie, anti-Aziatisch/Aziatische fobie, anti-migrantenracisme)
  6. De deconstructie van koloniale patronen en dekoloniale acties
  7. Rekening houden met het intersectionele aspect van discriminatie in verband met een of meer vormen van racisme 

 

Racisme blijft diepgeworteld in onze samenleving. Sommige van onze medeburgers zijn het slachtoffer van geweld of discriminatie en hebben geen toegang tot de kansen waar zij recht op hebben, of het nu gaat om het vinden van een baan, huisvesting, de schoolomgeving, sport of de openbare ruimte.

Met deze oproep tot het indienen van projecten wil ik een krachtige impuls geven aan de strijd tegen racisme door het werk te steunen van verenigingen die dagelijks in actie komen. In België hebben wij het geluk te beschikken over een echte kweekvijver van verenigingen van het noorden tot het zuiden van het land, waaraan wij veel te danken hebben op het gebied van de bevordering van de rechten, de sociale rechtvaardigheid en de emancipatie van de burgers. Dit werk wordt eindelijk op federaal niveau erkend. Ik besteed bijzondere aandacht aan de versterking van organisaties die bestaan uit mensen die rechtstreeks getroffen worden en zich elke dag inzetten voor de strijd tegen racisme.

Voor een gezonde democratie die werkelijk egalitair is, hebben wij zowel een pro-actief beleid als een gesteund en onafhankelijk maatschappelijk middenveld nodig.”

 

Verdere informatie :

  • Elk project kan tussen 25.000 en 75.000 euro worden gefinancierd en moet uiterlijk op 10 juni 2022 bij de federale eenheid voor gelijke kansen worden ingediend. 
  • Om de deelnemers te begeleiden bij het indienen van een aanvraag, wordt op 20 mei om 17.00 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd
  • De praktische details voor het indienen van een project zijn vanaf maandag 21 maart beschikbaar op de website van de Federal Equal Opportunities Unit: Projectoproep 2022 – Égalité des Chances (belgium.be)