« Voor een LGBTQI+-friendly België» is de uitdaging die ik mezelf heb gesteld als staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit. Dit federale actieplan omvat meer dan honderd acties om de discriminatie en de fobieën waarmee lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, queer en intersekse personen nog steeds worden geconfronteerd, te bestrijden en om meer rechten te garanderen. Op die manier bevestigt de federale regering opnieuw de pioniersstatus van België op het gebied van LGBTQI+-rechten. 

Het is niet langer voldoende om «tolerant» te zijn. Tegenover haat moeten wij ons allen openlijk inzetten, opdat iedereen zijn/haar/hun leven kan leiden dat zij/ hij/die wenst. »

pdf: Voor een LGBTQI+ Friendly België