Grootste projectoproep rond genderkwesties ooit gelanceerd door de federale Regering.

Onder impuls van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz, lanceert de federale regering “Zolang het nodig is”, een een projectoproep rond genderkwesties voor een totaalbedrag van 1,1 miljoen euro.

 

Nooit eerder investeerde de federale regering zoveel geld in de ondersteuning van samenwerkingsprojecten rond deze thematieken:

  1. Gendergerelateerd geweld bestrijden overeenkomstig het NAP 2021 – 2025, dat eind november 2021 is goedgekeurd (intrafamiliaal geweld, seksueel geweld, economisch geweld, verloskundig en gynaecologisch geweld, vrouwelijke genitale verminking, digitaal geweld, enz…
  2. Versterking van de aanwezigheid en vertegenwoordiging van vrouwen in de openbare ruimte;
  3. Bevorderen van de economische autonomie van vrouwen (billijke bijdrage van partners of samenwonenden in de uitgaven, sticky floor, ongelijkheid in vermogen, loonkloof, roze belasting en specifieke kosten die door vrouwen en genderminderheden worden gedragen, enz.);
  4. Bevorderen en verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg (abortus, contraceptie, endometriose, enz.);
  5. Bevorderen van positieve acties in de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht of gender.

 

“Sinds het begin van mijn mandaat heb ik getracht het buitengewone werk van verenigingen die strijden voor vrouwenrechten, de feministische, trans- en interseksebewegingen te steunen. In België hebben wij het geluk te beschikken over een echt netwerk van verenigingen, van het noorden tot het zuiden van het land, waaraan wij veel te danken hebben op het gebied van de vooruitgang van de rechten, de sociale rechtvaardigheid en de emancipatie van burgers. Dit werk wordt eindelijk erkend op federaal niveau. Het gaat om de versterking van de organisaties van de eerstbetrokkenen die zich dagelijks inzetten voor meer gendergelijkheid, eerst via een federale projectoproep in 2022 en vervolgens via structurele financiering vanaf 2023.” – Sarah Schlitz

Verdere informatie
  • Elk project kan worden gefinancierd tussen 25 000 en 60 000 euro en moet vóór 21 april 2022 bij het IGVM worden ingediend.
  • Goedgekeurde projecten kunnen worden uitgevoerd tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023.
  • Praktische details over het indienen van een project zijn vanaf vrijdag 11 maart beschikbaar op de IGVM-website.