Geachte minister,

Vele burgers van Luik hebben mij vragen gesteld over het feit dat de bijgebouwen van het Justitiepaleis in Luik voortdurend verlicht zijn, ’s avonds, in het weekend, tijdens de hele periode van sluiting,…

Ik heb dit probleem kunnen bespreken met mensen van de Orde van advocaten van Luik, die mij hebben gezegd dat zij zich weliswaar bewust zijn van het probleem, maar dat het beheer ervan onder de verantwoordelijkheid van de bouwautoriteit valt.

Het is bijzonder pijnlijk om in 2020 nog met zulke logische gebaren bezig te zijn…

Deze verspilling is niet onbelangrijk: het is een smet op het gerechtelijk systeem en het beheer van overheidsmiddelen, het veroorzaakt lichtvervuiling voor de nachtelijke fauna en ook voor de omwonenden, en ten slotte heeft het een ecologische (elektriciteitsproductie) en financiële kost.

Meneer de Minister,

  • Kunt u mij vertellen wat de rol van de bouwautoriteit is in deze zaak?
  • Zijn de medewerkers en de magistraten ervan op de hoogte dat ze het licht moeten uitdoen als ze een zaal verlaten?
  • Wat is het energieverbruik van het Justitiepaleis in Luik?
  • Welk deel van het justitiebudget vertegenwoordigt het energieverbruik?
  • Bestaat er een plan om het energieverbruik van justitie te verminderen?

Dank u, mijnheer de Minister, voor uw antwoorden op mijn vragen.

Antwoord van Minister Geens :

De Regie der Gebouwen voorziet de bezettingsdiensten, zoals de FOD Justitie. Als bezettingsdienst heeft de FOD Justitie een aantal verplichtingen te vervullen, waaronder de betaling van gas- en elektriciteitsrekeningen. Om te kunnen profiteren van energie tegen concurrerende prijzen, heeft de Regie der Gebouwen voor alle door haar beheerde sites globale leveringscontracten voor gas en elektriciteit gesloten. De elektriciteit bestaat voor 100% uit groene stroom.

Het terrein van het Paleis en zijn bijgebouwen wordt beveiligd door een team van medewerkers “bewaking en beheer” die 24 uur per dag en 7 dagen per week aanwezig zijn. Daarom moeten bepaalde lokalen en delen van de gebouwen ook ’s nachts verlicht blijven. Deze gedeeltelijke verlichting wordt onder meer verzorgd door een domoticasysteem. Wel is het zo dat er afgelopen zomer enkele problemen met dit domoticasysteem zijn geconstateerd, waarna het bedrijf dat de installatie heeft uitgevoerd eind september voor het eerst heeft ingegrepen.

Tussen oktober en maart van dit jaar zijn er geen storingen geconstateerd in het domoticasysteem. Inmiddels lijken de problemen weer de kop op te steken, er is contact opgenomen met het bedrijf om in te grijpen en deze ingreep zou deze maand opnieuw moeten plaatsvinden.

Tegelijkertijd vroeg de FOD Justitie om toegang tot en opleiding in het gebruik van het domoticasysteem, zodat een verantwoordelijke het zou kunnen beheren in geval van een probleem. De opleiding moest helaas worden uitgesteld wegens de lock-down en zal in de loop van juni opnieuw worden gepland. Deze opleiding is essentieel om de plaatselijke diensten van Justitie te helpen bij hun inspanningen om het energieverbruik te verminderen.

Het elektriciteitsbudget voor 2019 voor de vestiging in Luik bedraagt 560.656,24 euro, inclusief de bijgebouwen Noord en Zuid.

In 2019 vertegenwoordigden de uitgaven voor elektriciteit +/- 8% van de begroting “werkingskosten” van het gerecht.