Geachte minister,

Kunt u mij informeren over de stand van zaken met betrekking tot de heropening van een station of een stopplaats op het Vivegnisplein?

Dit project zou de volkswijk Saint-Leonard met zijn 15.000 inwoners toegankelijk maken en nieuwe treingebruikers aantrekken.

Dit project is een belangrijke schakel in de REL, Réseau Express Liégeois, of Réseau Suburbain Liégeois (S), waarmee de mobiliteit in Luik kan worden verbeterd door hoofdzakelijk gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. Kunt u mij ook informeren over de voortgang van dit project?

Dank u, Minister, voor uw antwoorden op mijn vragen.

Antwoord van Minister Bellot (Commissie Mobiliteit op 22/09/2020) :

De NMBS wijst erop dat haar aanbod in de voorsteden, ook bekend als AnGeLiC, dat in het vervoerplan 2007 werd ingevoerd, geen alternatief is voor het bestaande openbaar vervoeraanbod, maar eerder een aanvullend aanbod, met als doel een volledig intermodaal openbaar vervoeraanbod te bieden. De evolutie van het aanbod in de voorsteden in het toekomstige vervoersplan zal, indien nodig, in samenwerking met het Gewest en de gewestelijke vervoersmaatschappij worden geïntegreerd als er een globale visie op de mobiliteitsknooppunten in het Gewest ontstaat. Hoewel de stations van Vivegnis en Vennes zijn bestudeerd in het kader van de AnGeLiC-studie, zijn de heropeningen nog niet gevalideerd door de beheersorganen van de NMBS en zijn er geen plannen om op korte termijn stations te heropenen.

Mijn antwoord :

Minister, ik betreur het dat dit project stil ligt. Het is nochtans een ontbrekende schakel in het Luikse mobiliteitssysteem die het GEN of een voorstadsnetwerk, zoals dat heet, zou vervolledigen. Het is een halte met een groot potentieel in het hart van een wijk met 15.000 inwoners die momenteel erg geïsoleerd is. Het zou de wijk toegankelijker maken en de inwoners in staat stellen zich gemakkelijker te verplaatsen. Voor de NMBS zou het ook een manier zijn om nieuwe reizigers en nieuwe vaste reizigers aan te trekken. Zonder grote kosten lijkt het me een echt win-win project om uit te voeren. Wij zullen u hierover blijven informeren. Ik stel vast dat de situatie steeds meer uit de hand loopt en dat de stad Luik toch volledig geblokkeerd wordt door de tramwerken en de toename van het gebruik van privé-auto’s. Het is dus echt tijd om de trend te keren, vooral met dit soort projecten.