Op 31 december liep de federale campagne “Act Against Violence” af. De resultaten daarvan zijn nu bekend: het nummer 1712 werd meer dan dubbel zoveel keer gecontacteerd. Ook het nummer 0800/30030 werd vaker gecontacteerd, vooral tijdens de eerste 15 dagen van de campagne, toen waren er twee keer zoveel oproepen. 

Het startschot voor de campagne werd gegeven op 15 november, met een reusachtige projectie van de hulplijn nummers op de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen en het Paleis van de Prins-bisschoppen in Luik.

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, nam de campagne verschillende vormen aan: tv-spots tijdens de piekuren, verschillende publicaties in beide landstalen in de krant Metro, op sociale netwerken en op affiches, waarvan sommige permanent, die op verschillende plaatsen werden opgehangen, zoals sporthallen, nachtwinkels, openbaar vervoer, en horeca…

Aangezien gendergerelateerd en huiselijk geweld tijdens de verschillende lockdowns enormzijn toegenomen, heeft de regering, onder mijn impuls, er de voorkeur aan gegeven om de reeds bestaande overheidsinstrumenten te versterken, in plaats van nieuwe instrumenten te creëren. 

Zo werd steun voorzien voor de gemeenschappen die de hotlines en chatrooms financieren (1712 in het Nederlands, 0800/30030 in het Frans en 108 in het Duits). 

Het aantal oproepen naar de hulplijnen herinnert ons eraan hoe noodzakelijk het is deze hulplijnen populair te maken en de kwestie zichtbaar te maken. Als gevolg van de media-aandacht voor gendergerelateerd geweld is het aantal oproepen naar 0800/30030 op 25 november verviervoudigd. Elke burger moet de reflex hebben om deze hotlines te gebruiken. Zo kunnen levens gered worden.  

In België is 1 op 4 mensen slachtoffer van partnergeweld. Het is een verschijnsel dat ons allen kan treffen, als slachtoffer of getuige. De campagne “Act Against Violence” nodigt alle Belgen uit het nummer van het meldpunt op te slaan, zodat men spoedig kan reageren wanneer de situatie zich voordoet. 

Deze campagne werd gelanceerd als onderdeel van het Federale Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld na de tweede golf van Covid-19, en nodigt burgers uit om hun telefoon te gebruiken als wapen in de strijd tegen gendergeweld. De regering heeft 1 miljoen euro voor dit doel vrijgemaakt.

 

Share This