Alle informatie in deze e-mail en zijn bijlagen is vertrouwelijk en gericht aan de bedoelde geadresseerde(n). Indien u niet de bedoelde geadresseerde(n) bent, is elk gebruik ervan verboden. Gelieve de afzender dan wel onmiddellijk te verwittigen en deze e-mail en zijn bijlagen te vernietigen. De afzender kan niet verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap door de elektronische transmissie. Deze e-mail is geen overeenkomst of instemming van welke aard ook, tenzij dit uitdrukkelijk anders hierin vermeld wordt.