Bio

Sarah Schlitz

Sarah Schlitz

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gendergelijkheid en Diversiteit

Sarah Schlitz is geboren op 7 december 1986, is afkomstig uit Luik en heeft een Master in Politieke Wetenschappen en een aanvullende Master in Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de Universiteit van Luik.

Van 2015 tot 2019 was zij projectmanager bij Inter Environnement Wallonie. In dit kader was zij medevoorzitter van de Klimaatcoalitie.

Van 2012 tot 2019 was ze gemeenteraadslid voor de stad Luik, waar ze verantwoordelijk was voor mobiliteit en ruimtelijke ordening. Ze was vooral actief in het verdedigen van de infrastructuur voor fietsers, PBM’s en voetgangers in de openbare ruimte.

Van oktober 2018 tot oktober 2020 was zij als federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, belast met vrouwenrechten, mobiliteit en klimaat.

Toen de Vivaldi-coalitie werd gevormd, werd zij op 1 oktober 2020 benoemd tot staatssecretaris van Gelijke Kansen, Gendergelijkheid en Diversiteit in de regering-De Croo. Zij is de eerste staatssecretaris met deze titel in de Belgische politieke geschiedenis.

Bio en bref
  • 34 ans
  • Quartier de Pierreuse, Liège
  • Master en sciences politiques, ULiège
  • Master complémentaire en urbanisme et aménagement du territoire, ULiège
  • Erasmus à Rome
  • Travail de terrain à Santiago au Chili
  • Précédemment responsable de la mobilisation chez Inter Environnement Wallonie
  • Cycliste au quotidien
  • Ancien représentant fédéral
Share This