Bio

Sarah Schlitz

Sarah Schlitz

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gendergelijkheid en Diversiteit

Sarah Schlitz is geboren op 7 december 1986, is afkomstig uit Luik en heeft een Master in Politieke Wetenschappen en een aanvullende Master in Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de Universiteit van Luik.

Van 2015 tot 2019 was zij projectmanager bij Inter Environnement Wallonie. In dit kader was zij medevoorzitter van de Klimaatcoalitie.

Van 2012 tot 2019 was ze gemeenteraadslid voor de stad Luik, waar ze verantwoordelijk was voor mobiliteit en ruimtelijke ordening. Ze was vooral actief in het verdedigen van de infrastructuur voor fietsers, PBM’s en voetgangers in de openbare ruimte.

Van oktober 2018 tot oktober 2020 was zij als federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, belast met vrouwenrechten, mobiliteit en klimaat.

Toen de Vivaldi-coalitie werd gevormd, werd zij op 1 oktober 2020 benoemd tot staatssecretaris van Gelijke Kansen, Gendergelijkheid en Diversiteit in de regering-De Croo. Zij is de eerste staatssecretaris met deze titel in de Belgische politieke geschiedenis.

Bio en bref
  • 34 jaar
  • Pierreuse-District, Luik
  • Master in politieke wetenschappen, ULiège
  • Aanvullende Master in stedelijke en regionale planning, ULiège
  • Erasmus in Rome
  • Veldwerk in Santiago de Chile
  • Voorheen verantwoordelijk voor mobilisatie bij Inter Environnement Wallonie
  • Dagelijkse pendelaar en fietser
  • Voormalig federaal volksvertegenwoordiger
Share This