A propos de Sarah Schlitz

Secrétaire d'État à l'Égalité des genres, l'Égalité des chances et à la Diversité
Sarah Schlitz

Sarah Schlitz

Secrétaire d'État à l'Égalité des genres, l'Égalité des chances et à la Diversité

Sarah Schlitz est née le 7 décembre 1986, elle est Liégeoise, diplômée d’un Master en Sciences Politiques et d’un Master complémentaire en Urbanisme et Aménagement du territoire à l’Université de Liège.

Elle a été chargée de mission pour Inter Environnement Wallonie de 2015 à 2019.
Dans ce cadre, elle a notamment exercé la fonction de co-présidente de la Coalition Climat.

De 2012 à 2019 elle a été Conseillère communale pour la Ville de Liège où elle suivait les matières mobilité et aménagement du territoire, elle a notamment beaucoup défendu la place des vélos, des PMR et des piétons dans l’espace public.

D’octobre 2018 à octobre 2020 elle a été Députée fédérale à la Chambre des Représentants en charge des matières : Droits des femmes, mobilité et climat.

Au moment de la formation de la coalition Vivaldi, elle devient Secrétaire d’Etat à l’Égalité des Chances, à l’Égalité des Genres et à la Diversité, dans le Gouvernement De Croo, le 1er octobre 2020. Il s’agit de la première Secrétaire d’Etat avec ce titre de l’Histoire politique belge.

Bio en bref
 • 34 ans
 • Quartier de Pierreuse, Liège
 • Master en sciences politiques, ULiège
 • Master complémentaire en urbanisme et aménagement du territoire, ULiège
 • Erasmus à Rome
 • Terrain à Santiago du Chili
 • Anciennement chargée de mobilisation chez Inter Environnement Wallonie
 • Navetteuse et cycliste au quotidien
 • Anciennement députée fédérale

 

A propos de Sarah Schlitz

Secrétaire d'État à l'Égalité des genres, l'Égalité des chances et à la Diversité
Sarah Schlitz

Sarah Schlitz

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit

Als jonge vrouw in sneakers met een energie die de iedereen opwekt en met een accent dat meteen haar haar geboortestad verraadt, is Sarah een Luikse die tegen ongelijkheid strijdt. Zij is bekend en erkend voor haar betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld in heel Wallonië. Ze heeft nooit haar strijdlustige persoonlijkheid miskend. Niet toen zij Federaal Kamerlid was, en niet nu zij Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit is geworden.

Als strijdster, fietser en feministe,  bevindt de bron van haar betrokkenheid zich in de eerste instantie in de sociale ongelijkheden waar alle problemen vandaan komen. Volgens Sarah is het compleet absurd om een onderscheid te maken tussen de milieucrisis en de sociale crisissen die wij doormaken.

« Als je beslist om in de scholen geïmporteerde, bewerkte en uit een plastic zakje producten aan te bieden, stel je een politieke daad. Deze daad verzwakt de gezondheid van kinderen, net zoals ons gedrag impact heeft op duurzaamheid of de arbeidsmarkt in België. » Met Sarah is er geen plaats voor discussies die naast de kwestie zijn.

Met haar hoofd in de Regering maar met haar hart nog altijd geankerd in de militante betrokkenheid eist Sarah haar nieuwe stem op: « Ik ben altijd het soort persoon geweest dat herrie schopt, en dat is niet veranderd ». Nu heeft het maatschappelijke middenveld iemand die hen kan helpen om in de instellingen binnen te geraken. »

 

Bio en bref
 • 34 jaar
 • Pierreuse-District, Luik
 • Master in politieke wetenschappen, ULiège
 • Aanvullende Master in stedelijke en regionale planning, ULiège
 • Erasmus in Rome
 • Veldwerk in Santiago de Chile
 • Voorheen verantwoordelijk voor mobilisatie bij Inter Environnement Wallonie
 • Dagelijkse pendelaar en fietser
 • Voormalig federaal volksvertegenwoordiger

 

[:fr _i= »0″ _address= »0″ /][:nl _i= »5″ _address= »5″ /][: _i= »10″ _address= »10″ /]
Share This