Ik ben bijzonder verheugd om de namen bekend te maken van de geselecteerde verenigingen van de Projectoproep ‘Zo lang het nodig is’. Uit de meer dan 120 aanvragen die werden ingediend, werden er na zorgvuldige evaluatie door een jury 48 geselecteerd om financiering te ontvangen. De oproep tot het indienen van projecten werd op 8 maart 2022 gelanceerd en wordt gecoördineerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Door een overvloed aan uitstekende projecten besloot de staatssecretaris het beschikbare budget te verhogen, tot een budget van meer dan 2 miljoen euro, een bedrag dat in de geschiedenis van de federale regering nog nooit is toegekend voor dit soort oproepen tot het indienen van projecten.

De thema’s zijn uiteenlopend :

 1. De bestrijding van gendergerelateerd geweld overeenkomstig het nationaal actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld 2021-2025, dat in november werd aangenomen, waaronder: geweld binnen het gezin, seksueel geweld, economisch geweld, verloskundig en gynaecologisch geweld, genitale verminking van vrouwen, cybergeweld, enz.
 2. Versterking van de aanwezigheid en vertegenwoordiging van vrouwen in de openbare ruimte.
 3. Bevordering van de economische zelfstandigheid van vrouwen (gelijke bijdrage in de kosten tussen partners of medehuurders, kleverige vloer (sticky floor), ongelijkheid in vermogen, loonkloof, roze belasting en specifieke kosten die door vrouwen en genderminderheden worden gedragen…)
 4. Bevordering en verbetering van de toegang tot gezondheidszorg (abortus, contraceptie, endometriose, gezondheidszorg voor trans* en intersekse personen, …).
 5. De bestrijding van discriminatie op grond van geslacht of gender, genderexpressie en/of elke andere discriminatiegrond die onder het mandaat van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) valt, met inbegrip van transgender en intersekse personen).

 

De formats van de projecten zijn ook zeer gevarieerd: podcasts, documentaires, onderzoek, praktische gidsen, opleiding en bewustmaking, festivals, videospelletjes, muurschilderingen, workshops, actietheater, tentoonstellingen…

Elk project wordt gefinancierd voor een bedrag dat varieert van 25 000 tot 60 000 euro. Zij zullen uitgevoerd worden tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023.

 

“Sinds het begin van mijn mandaat heb ik geprobeerd het werk van verenigingen die strijden voor gendergelijkheid te steunen. In België hebben wij het geluk te beschikken over een echte pool van verenigingen van het noorden tot het zuiden van het land, waaraan wij veel te danken hebben op het gebied van de bevordering van de rechten, de sociale rechtvaardigheid en de emancipatie van de burgers. De kwaliteit van de projecten die in het kader van deze oproep zijn ingediend, getuigt daarvan. Ik ben erg blij dat ik alle projecten die door de jury positief zijn bevonden, kan financieren. Voor een gezonde democratie hebben wij een duurzaam en onafhankelijk maatschappelijk middenveld nodig, waarvan het optreden een aanvulling vormt op ambitieuze en duurzame hervormingen op politiek niveau”.

48 projecten geselecteerd:

 • ASBL Ah Mon Amour : Les Variations Silencieuses
 • Alias : Guide et formation « accès aux soins pour les femmes trans concernées par la prostitution et le travail du sexe »
 • Angela.D asbl : FEMs – Cohabitation pour mamans solos en région Bruxelloise
 • Archief– en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis – Centre d’Archives et de Recherches pour l’Histoire des Femmes : 50 jaar feministische beweging & debat
 • La compagnie des Bastards : PRAISE – Performance de la corporéité et représentation de subjectivité
 • La Brute asbl : “Paying for it” – enjeux actuels sur les prostitutions
 • BruZelle : Sensibilisation à la santé et la précarité menstruelle : Briser les tabous liés aux règles auprès des jeunes
 • Centre de Planning familial Infor-Femmes Liège : « L’endomètre en santé »
 • Collectif contre les Violences familiales et l’Exclusion (CVFE) : « Secur’net » : TOUTES ET TOUS EN SECURITE SUR LE NET !
 • Corps écrits : Pourquoi c’est comme ça ?
 • Domus Medica: LGBTQI+ sensitief handelen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg
 • F.A.M. Solidaris : Reprenons l’espace public ! / Street-art féministe à Liège
 • Fédération des centres pluralistes de planning familial (FCPPF) : Colloque sur les violences gynécologiques et obstétricales dans la sphère des soins de santé sexuelle et reproductive
 • Femmes et Santé : Développement d’outils à destination des professionnel.le.s de santé visant à réduire les violences gynécologiques et obstétricales en Belgique francophone
 • Fem&LAW : Justice et stéréotypes de genre : l’égalité entre justiciables aujourd’hui
 • Feros vzw: ‘nee zeggen en nee respecteren’
 • FMDO : Ambassadeursproject voor en door vrouwen
 • Garance : Accessibilité et inclusion des femmes en situation de handicap, par le biais de la communication, au programme de prévention des violences basées sur le genre
 • Genres Pluriels : Projet « FTI : formation trans*/inter* et accompagnements pluridisciplinaires »
 • Le petit théâtre de la Grande Vie : FAM !
 • Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (GAMS België): Nationale preventiecampagne tegen vrouwelijke genitale verminking voor de feestdagen
 • I.Care : Parle avec elles
 • L’Ilot ASBL : Formation « Genre, sans-abrisme et travail social »
 • JUMP: BEL20 Gender Balance Score Card
 • L-Slam : Titre du projet : « Autodéfense poétique » Vidéos-poèmes et ateliers slam autour des discriminations
 • MAC Verviers Ensemble Autrement : Point de confort (point d’appuis local aux associations et aux initiatives LGBTQIA+)
 • Maison Arc-en-ciel de Mons : Label Mons Friendly LGBTQI+
 • Maison des Associations de l’Entre-Sambre+Meuse ASBL (MDA) : L’ACADÉMIE DU GENRE – Se former pour davantage d’égalité et d’inclusion
 • Des Mères Veilleuses : « Huit décryptages pour en finir avec les violences domestiques ! »
 • Molenbeek Vivre Ensemble – MOVE :  Je ne peux pas, j’ai TIC !
 • NANSEN asbl: Vers une procédure d’asile plus sensible au genre: le rôle des juges
 • Nederlandstalige Vrouwenraad: Samen sterk voor gelijke kansen
 • Out For The Win: Ontwikkeling van nieuwe richtlijnen voor sportfederaties ter bevordering van een inclusieve sportomgeving voor transgender en intersekse personen.
 • Vzw RoSa, kenniscentrum voor gender en feminisme: Gender in het secundair onderwijs
 • SIEP asbl – Service d’Information sur les Etudes et les Professions : « Bouscule ton taff »
 • L’ASBL La Tanière des Tournières : Le jardin de l’Ostal
 • Tels Quels : Violence conjugales envers les personnes LGBTQIA+
 • Théâtre des Rues : Du théâtre-action au service des droits des femmes
 • Touche Pas A Ma Pote asbl / Blijf Van Mijn Lijf vzw: Formation Police : harcèlement sexiste dans l’espace public
 • Transgender Infopunt (UZ Gent, Centrum voor Seksuologie en Gender): Beyond Binary Bars
 • Union des Femmes Architectes de Belgique – Unie van Vrouwen Architekten van Belgie : Exposition de projets par des architectes femmes
 • Université des Femmes : 40 ans d’égalité, pour quoi faire et pour faire quoi ?
 • U.T.S.O.P.I (union des travailleur.ses du sexe organisé.es pour l’indépendance ) : Sensibilisation des droits adaptée aux besoins et contraintes des travailleu(r)ses du sexe à risques
 • Vie Féminine : Femmes et argent – autonomie financière et renforcement économique
 • Compagnie Les Voisins compagnie : Paumé·e
 • Festival Voix De Femmes : Déployer l’égalité pour toustes : guide de bonnes pratiques pour l’inclusivité
 • La Voix des Femmes : Pour une protection effective contre les violences fondées sur le genre des femmes migrantes
 • WitchGamez : Communauté WitchGamez
 • ZIJkant: ‘Zolang er een loonkloof is’
Share This