Kabinetssecretaris NL

Uw missie

Als kabinetssecretaris van Sarah Schlitz onderschrijft u de ecologische politieke ideologie. U deelt door de waarden en ethiek ervan, uw engagement is verankerd in de strijd tegen sociale ongelijkheid en discriminatie. Verder bundelt u uw energie, vaardigheden en overtuiging om de visie en het project van Sarah Schlitz inzake gendergelijkheid, gelijke kansen, diversiteit en inclusie concreet gestalte te geven.

In het bijzonder bent u verantwoordelijk voor de goede werking van het kabinet en voor de coördinatie en het beheer van de personele, logistieke en budgettaire middelen van het kabinet.

In dit verband, en onder rechtstreeks gezag van de Staatssecretaris, zal u :

 • de interne werking van het kabinet organiseren (organigram, procedures, middelen, archivering, enz.) teneinde de Staatsecretaris te ondersteunen.
 • bijdragen tot een samenhangend beheer van het kabinet in overleg met de staatssecretaris, de kabinetschef en de politiek directeur;
 • de aanwerving van kabinetsleden organiseren (planning van de personeelsbehoeften, opstellen van vacatures, analyseren en beoordelen van binnenkomende sollicitaties, organiseren van tests en sollicitatiegesprekken, opstellen van gemotiveerde adviezen en feedback, enz.)
 • beheer van de ontwikkeling van het personeel (ontvangst, beoordeling, opleiding, coaching, interne communicatie en evenementen, enz.);
 • de begroting beheren (opstellen en opvolging van de jaarlijkse begroting, goedkeuren van de uitgaven, uitvoeren en verifiëren van schuldinstrumenten, betalen van facturen en salarissen);
 • de aankopen beheren (aankoop en vernieuwing van het kantoormateriaal, centralisatie van individuele aanvragen voor uitrusting en kantoorbenodigdheden, zoeken van leveranciers en beheer van voorraden verbruiksgoederen en diverse contracten, enz.);
 • de logistiek beheren (contacten met de Regie der Gebouwen, installatie van de kabinetsleden, enz.);
 • IT beheren (zorgen voor de implementatie en het onderhoud van een netwerkinfrastructuur die de IT- en telecomoplossingen van het kabinet efficiënt ondersteunt, IT- en telecombehoeften in kaart brengen, enz.);
 • intern toezicht houden op de ondersteunende eenheid en externe verzoeken doen (onderhoud, reizen, receptie, vertaling, post/indicatie, secretariaat, IT&Telecom, keuken)

Daarnaast omvat de functie van kabinetssecretaris een groot aantal operationele, organisatorische en administratieve taken die erop gericht zijn het kabinet transversaal te ondersteunen.

Uw profiel

Diploma:

Master of gelijkwaardige ervaring

Gedragsgerichte competenties

 • U vertaalt abstracte en algemene redeneringen en concepten in operationele oplossingen;
 • U ondersteunt uw collega’s, met name door oplossingen voor te stellen voor de problemen die zij tegenkomen door naar hun behoeften te luisteren.
 • U werkt autonoom, bent flexibel en past zich aan situaties en omstandigheden aan;
 • U denkt op een transversale manier en ontwikkelt uw netwerk;
 • U werkt onder tijdsdruk en reageert op stress door u te concentreren op het resultaat, uw emoties onder controle te houden en een constructieve houding aan te nemen tegenover kritiek;
 • U handelt integer en eerlijk, in overeenstemming met de verwachtingen van het strategisch orgaan, en eerbiedigt de vertrouwelijkheid van informatie en uw verbintenissen
 • U heeft invloed op verschillende belanghebbenden, u onderhandelt, gebruikt overtuigende argumenten en aanvaardt realistische compromissen;
 • U creëert en verbetert de teamgeest.

Technische competenties:

 • U heeft een basiskennis van de verschillende HR-processen (aanwerving, selectie, screening, opleiding, loonadministratie, enz.);
 • U heeft een basiskennis van de begrotingsprocedures binnen de administratie;
 • U heeft een goede beheersing van het Frans (Europees niveau B1);
 • U heeft een goede beheersing van basis computertools (tekstverwerking, e-mail, spreadsheet).

Ons aanbod: 

 • Een stimulerende werkomgeving in het hart van het beleid
 • Voltijds of 4/5-tijds
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk
 • Terbeschikkingstelling van een smartphone en betaling van gesprekskosten
 • Terbeschikkingstelling van een laptopcomputer
 • Mogelijkheid om een goedkope hospitalisatieverzekering af te sluiten

Aanmelden

Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar Seraphin.MUKENDI-NGANDU@schlitz.fed.be vóór 23 augustus.

Share This